Wir leben NaturKraft

Das Team

Joachim Alt

NaturKraftBaumarkt

baumarkt@schuster-holz.de

Tel.: +49 6054  9113-0

Gisela Büttner

Buchhaltung

buettner@schuster-holz.de

Tel.: +49 6054 9113-635

 

Nicole Scholz

Schusters NaturKraft - Verkauf und Beratung

scholz@schuster-holz.de

Tel.: +49 6054 9113-636


Rosemarie Kempel

HolzZentrum, Palettenholz, NaturKraftBaumarkt

kempel@schuster-holz.de

Tel.: +49 6054 9113-631

Christine Kynast
Beratende Baubiologin

kynast@schuster-holz.de

Tel.: +49 6054 9113-0
 

Adrian Schuster
Schusters NaturKraft und HolzZentrum

a.schuster@schuster-holz.de

Tel.: +49 6054 9113-616

Cosima Schuster
Assistenz der Geschäftsleitung

info@schuster-holz.de

Tel.: +49 6054 9113-0

Friedemann Schuster
HolzZentrum, Palettenholz, Naturkraftbaumarkt, Prokurist

f.schuster@schuster-holz.de

Tel.: +49 6054 9113-614

Sigmund Schuster

Geschäftsführer

schuster@schuster-holz.de

Tel.: +49 6054 9113-0

 

NaturKraftHaus GmbH

 

Leonard Saal

Leonard Saal
NaturKraftHaus und Öffentlichkeitsarbeit, Prokurist

saal@naturkrafthaus.de
Tel.: +49 6054 9113-644

Katrin Liebetrau
Naturkraft Haus

katrin.liebetrau@naturkrafthaus.de
Tel.: +49 6054 9113-640

Naturkraft - ABC